Kontakti

Popular DSP Oy toteuttaa ja ylläpitää EU:n tietosuojalain mukaisesti asianmukaisia teknisisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen  käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja joilla suojellaan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiseltä, vahingolta, muutokselta ja luovuttamiselta.

POPULAR Pursimiehenkatu 29-31 F, 00150 Helsinki